Vrátenie tovaru 

 

 • Predmety zakúpené v našom internetovom obchode si môžete vrátiť bez udania dôvodu do 30 dní odo dňa ich prevzatia.
 • Tovar musíte vrátiť v nezmenenom stave. Výnimkou je zmena spôsobená užívateľom pri bežnej manipulácii s tovarom.
 • Výrobky, ktoré boli pripravené a vyrobené podľa priania kupujúceho, nepodliehajú výmene alebo vráteniu.
 • Neumožňuje možnosť výmeny tovaru - správnym spôsobom je vrátenie objednávky a vytvorenie novej objednávky na správne produkty.

 

Dodržiavajte nasledujúce postupy:

 

1. Vyplňte formulár doručený spolu so zásielkou alebo ho stiahnite nižšie:

FORMULÁR VRÁTENIE

2. Tovar v nezmenenom stave odošlite na nižšie uvedenú adresu sídla internetového obchodu a do balíka prosím priložte faktúru a vyplnený formulár pre vrátenie tovaru. Tovar musíte odoslať na svoje vlastné náklady. Tovar neposielajte na dobierku, nebol by prevzatý.

PAXY - etuo.sk
ul. Budovateľská 1234 (123kurier DEPO)
03853 Turany
Slovensko

3. Maximálne do 14 dní od doručenia tovaru na našu adresu vám budú peniaze za tovar vrátené - obvykle do 2-5 pracovných dní.

 

 

Reklamácia 

 

  • Ak počas používania tovaru dôjde k poškodeniu alebo poruche atď., poškodený tovar podlieha reklamácii.
  • Na všetky nami predávané výrobky je poskytnutá záruka a máte plné právo poškodený tovar vymeniť, alebo môžete od kúpnej zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny.
  • Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z neodborného používania produktov, chybnej manipulácie a znečistenia.
  • • Na chyby tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.

 

Dodržiavajte nasledujúce postupy:

 

1. Správne vyplňte reklamačný formulár obdržaný spolu so zásielkou alebo ho stiahnite nižšie:

FORMULÁR REKLAMÁCIA

2. Tovar spolu s faktúrou a formulárom odošlite na nižšie uvedenú adresu sídla internetového obchodu. Nie je možné zaslať tovar na dobierku.

PAXY - etuo.sk
ul. Budovateľská 1234 (123kurier DEPO)
03853 Turany
Slovensko

3. Maximálne do 14 dní od doručenia tovaru na našu adresu dostanete odpoveď - obvykle do 2-5 pracovných dní.

V prípade spotrebiteľského sporu týkajúceho sa predaja nášho tovaru alebo poskytovanie našich služieb je pre alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu príslušná Slovenská obchodná inšpekcia - www.soi.sk ("SOI"), na ktorú sa môžete obrátiť ohľadom akéhokoľvek spotrebiteľského sporu. Môžete využiť na podanie návrhu na začatie mimosúdneho riešenia sporov a na získanie informácií o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov (vrátane cezhraničných sporov) u tovaru zakúpeného cez internet tiež webovú stránku https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.