Prečo váš mobil prerušuje prebiehajúce telefonáty?

Nedostatočný signál je relatívne častým javom pri používaní mobilných telefónov. Ak váš smartfón prerušil práve prebiehajúci hovor alebo to dokonca robí pravidelne, môže to mať niekoľko rôznych príčin. Tie najbežnejšie spomíname v tomto článku.

Príčina č. 1: Priveľká vzdialenosť od vysielača mobilného signálu

mobil prerušuje prebiehajúce telefonáty

Ak ikona signálu na vašom telefóne nezobrazuje nič, zrejme sa práve nachádzate v “mŕtvej“ zóne, kde signál nenájdete. Znamená to, že sa nachádzate na mieste, ktoré je buď príliš ďaleko od najbližšieho mobilného vysielača, alebo na mieste, kde je signál blokovaný. Tieto zóny bez signálu sa objavujú, ak ste pod zemou, v suteréne alebo v tuneli. Prípadne sa na ceste medzi vaším mobilom a vysielačom nachádzajú prekážky, ako napríklad vysoké budovy, lesy, alebo kopce.

Ak potrebujete lepší mobilný signál, skúste sa presunúť. Vyjsť zo suterénu, prípadne obísť či preliezť prekážku alebo vyjsť na vyššie miesto. To by malo mobilný príjem zlepšiť.

Príčina 2: Chyba je v telefóne

batériu v telefóne

Je možné, že nízku kvalitu hovorov spôsobuje chyba priamo vo vašom telefóne - najmä, ak ste jediný, kto má tieto problémy. Najbežnejšie dôvody sú nedobitá batéria alebo neaktuálny softvér. Skontrolujte teda, či váš smartfón spustil aktualizácie na najnovšie verzie aplikácií a prípadne zapojte nabíjačku.

Príčina 3: Dážď

Dážď - prerušuje prebiehajúce telefonáty

Voda zvykne blokovať signál medzi telefónom a telefónnou vežou. To znamená, že vaše hovory môže prerušovať hustý dážď alebo podobne nepriaznivé počasie. Tento problém je vcelku bežný a v prípade, že sa objavuje častejšie, než by ste si želali, oplatí sa kúpa posilňovača GSM signálu.

Puzdrá Overit' to!

Milan Jarko
Milan Jarko

Milovník nových technológií, už roky fascinovaný mobilnými zariadeniami. Vášnivý fanúšik gadgetov a tester GSM príslušenstva. Nedávno - recenzent elektronických zariadení a redaktor. Vo voľnom čase sa venuje drotárstvu a hrá na konzole. Na blogu etuo má na starosti riešeniu problémov, s ktorými sa dennodenne stretávajú používatelia smartfónov.

Rating: 4.90 / 5.0 (7)
Vaše hodnotenie
Please select one of each of the ratings above.