CHRISTMAS SALE zľavy až do -50% | Vidieť viac »

Ako obnovím kontakty z telefónu?

Určite ste sa, už niekedy stretli s potrebou obnoviť kontakty na svojom smartfóne. Stačí , že si vymeníte telefón za nový, obnovíte továrenské nastavenia na zariadení alebo omylom vymažete kontakty. Našťastie existuje mnoho spôsobov, ako obnoviť kontakty z vášho telefónu. Základom, všetkých týchto spôsobov je však robiť zálohy vopred, najlepšie na rôznych miestach.

Ako obnoviť kontakty v telefóne?

1. Ako obnovím kontakty z telefónu?

Spôsob obnovenia kontaktov v telefóne sa líši v závislosti od dôvodu ich straty, ako aj od spôsobov zálohovania týchto údajov. Ak sa stratia kontakty s jedným alebo viacerými, číslami, ktoré ste omylom vymazali, môžete využiť obnovu dát na obrazovke, ktorá je dostupná napríklad v smartfónoch Huawei.

1. Otvorte v telefóne aplikáciu Kontakty.

2. Klepnite na nastavenia kontaktu (zvyčajne na ikonu v pravom hornom rohu).

3. vyberte "Usporiadať kontakty" a potom "Nedávno odstránené".

4. Zobrazia sa kontakty, ktoré ste odstránili za posledných 30 dní. Ak je zoznam prázdny, čas obnovenia, už uplynul a údaje boli natrvalo vymazané z pamäte telefónu.

5. Podržte vybratý kontakt, ktorý chcete obnoviť.

6. Zvoľte "Skúsiť znova".

Ak ste v situácii, v ktorej váš telefón nemá možnosť obnoviť zmazané kontakty, môžu vám pomôcť užitočné aplikácie, ako napríklad Delete Contact Restore alebo Android Data Recovery.

Ak chcete preniesť kontakty zo starého zariadenia do svojho nového telefónu, môžete využiť funkciu prenosu cez Wi-Fi alebo Bluetooth. V takomto prípade, musia byť oba smartfóny pripojené k rovnakej bezdrôtovej sieti alebo musia mať aktívne pripojenie Bluetooth:

1. Otvorte na svojom smartfóne aplikáciu „Kontakty“.

2. Prejdite do nastavení aplikácie.

3. Vyberte možnosť „Importovať / Exportovať“.

4. Môžete si vybrať z rôznych foriem importu a exportu. Vyberte „Importovať cez Wi-Fi“ alebo „Importovať cez Bluetooth“.

Najjednoduchší spôsob, ako obnoviť kontakty z telefónu, je obnoviť kontakty uložené na vašej karte SIM. V tomto prípade, je však potrebné mať na pamäti, že SIM karta je fyzické médium, ktoré sa môže tiež pomerne ľahko poškodiť. Určite odporúčame, mať na nej zálohu kontaktov, no nemalo by to byť jediné miesto, kde sa takáto kópia nachádza. Ak chcete obnoviť kontakty z karty SIM:

1. Otvorte nastavenia aplikácie „Kontakty“.

2. Klepnite na možnosť „Importovať / Exportovať“.

3. Zvoľte "Importovať zo SIM".

4. Zobrazí sa zoznam kontaktov, ktoré si môžete vybrať a importovať do pamäte telefónu.

Jednou z foriem virtuálnej kópie kontaktov je ich synchronizácia s vaším účtom Gmail. Vďaka tejto možnosti, si môžete byť istí, že sa vaše kontakty nestratia ani v prípade fyzického poškodenia telefónu. Import kontaktov z Gmailu do telefónu je veľmi jednoduchý:

1. Prihláste sa do Gmailu.

2. V ľavom hornom rohu obrazovky klepnite na ikonu vo forme troch vodorovných čiar.

3. Z bočnej ponuky vyberte položku „Kontakty“.

4. Zobrazí sa zoznam kontaktov uložených v službe Gmail.

5. Zvoľte "Vybrať všetko".

6. Klepnite na tri zvislé bodky v pravom hornom rohu obrazovky a vyberte možnosť „Preniesť na iný účet“.

7. Gmail sa vás opýta, či má preniesť vybrané kontakty do vášho zariadenia. Potvrďte “OK".

Ako obnoviť kontakty z telefónu po obnovení továrenského nastavenia?

Obnovením továrenského nastavenia telefónu sa natrvalo vymažú všetky dáta prepísané v jeho internej pamäti (to neplatí pre SIM kartu). Následne sa kontakty vymažú zo zariadenia a budú musieť byť obnovené zo zálohy, ktorú ste si vopred vytvorili. Následne zo zálohy môžete získať aj ďalšie cenné informácie, napríklad SMS správy, denník hovorov alebo dáta.

1. Otvorte nastavenia telefónu.

2. Vyberte kategóriu „Systém a aktualizácie“.

3. Klepnite na „Zálohovanie a obnovenie“.

4. Vyberte možnosť „Automatické obnovenie“.

5. Telefón obnoví nastavenia a údaje z aplikácií, ktoré sú zálohované.

Ako obnoviť kontakty z rozbitého telefónu?

Najhoršou možnosťou pri obnove kontaktov z telefónu je trvalé poškodenie zariadenia, napríklad rozbitie skla obrazovky. V tomto prípade, ste určite nútení kúpiť si nové zariadenie. Ale ako obnoviť kontakty z poškodeného telefónu?

1. Ak máte uložené kontakty na SIM karte alebo micro SD karte a tie nie sú poškodené, stačí ich preniesť do nového smartfónu.

2. Alternatívnou možnosťou je tiež prenos kontaktov z telefónu cez USB kábel do vášho počítača. Táto možnosť je však možná len na tých smartfónoch, ktoré nevyžadujú potvrdenie spojenia s počítačom na obrazovke telefónu.

3. V prípade, že displej smartfónu funguje len nereaguje na dotyk, môžete USB kábel pripojiť k zariadeniu spolu s myškou z počítača a použiť ho na zálohovanie kontaktov napríklad na internetovom disku.

Ak ani jednu z vyššie uvedených metód nie je možné zrealizovať, s úlohou obnovenia kontaktov z poškodeného telefónu je najlepšie obrátiť sa na dôveryhodný servis. Špecialista, ktorý používa odborný softvér, by mal byť schopný obnoviť vaše kontakty a to takmer v každej situácii.

Puzdrá Overiť to!

Milan Jarko
Milan Jarko

Milovník nových technológií, už roky fascinovaný mobilnými zariadeniami. Vášnivý fanúšik gadgetov a tester GSM príslušenstva. Nedávno - recenzent elektronických zariadení a redaktor. Vo voľnom čase sa venuje drotárstvu a hrá na konzole. Na blogu etuo má na starosti riešeniu problémov, s ktorými sa dennodenne stretávajú používatelia smartfónov.

Rating: 4.60 / 5.0 (12)
Vaše hodnotenie
Please select one of each of the ratings above.